วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
Deadline to apply : 15 Dec, 2025
นักศึกษาฝึกงาน
Deadline to apply : 31 Dec, 2030
วิศวไฟฟ้า (Electrical Engineer)
Deadline to apply : 31 Dec, 2025
Safety Officer
Deadline to apply : 05 Dec, 2025
พนักงานเขียนแบบAuto Cad (Draftsman)
Deadline to apply : 05 Dec, 2025

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     

กรุณาติดต่อ แผนกบุคคล โทรศัพท์ 02-236-8055-9